โรงเรียนศาลาวิทยา
157 หมู่ 6 บ้านศาลาหลวง  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281503
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.61 KB 10288
คำร้องขอใช้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.51 KB 10205